(0)1 4836 650
ured@hrpsor.hr

DOP.HR

Započeo je kao projekt uspostave Nacionalne mreže za razvoj društveno odgovornog poslovanja, financiran uz podršku Europske komisije. Projekt se sastojao od šest aktivnosti koje su zajednički pružale podršku promociji i primjeni društveno odgovornog poslovanja u hrvatskom gospodarstvu.
DOP – NUŽAN ZA POSTIZANJE ODRŽIVOG RAZVOJA
Društveno odgovorno poslovanje jedan je od najvažnijih alata za postizanje Ciljeva održivog razvoja. U poslovnom svijetu, promicanje Ciljeva održivog razvoja i njihovu implementaciju u poslovne procese, kompaniji donosi brojne koristi, a društvu veliku dobit. Primjeri su briga za okoliš, radnike i društvo u većoj mjeri nego što je to zakonski propisano.
Portal
Danas DOP.HR djeluje kao mrežna platforma koja sabire i objavljuje najbitnije vijesti iz područja društveno odgovornog poslovanja. Također sadržava i informacije o svim relevantnim institucijama te njihovim aktivnostima u ovom područja. Tako poslovni subjekti, stručnjaci iz područja održivog razvoja, različiti specijalizirani mediji koji izvještavaju o gospodarstvu, klimatskim promjenama, održivom razvoju itd. često koriste objavljene informacije u svom radu.

Posjetite našu web stranicu

dodatni tekst po mogućnosti
www.dop.hr
bookmarkmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram