Vijesti članova

Ericsson predvodnik u korporativnoj akciji protiv klimatskih promjena

Ericsson je uvršten u Indeks vodećih kompanija s najboljim performansama vezanima uz klimatske promjene za 2014.g. koji je sastavio Projekt za razotkrivanje ugljika. Nagrada je dodijeljena za dugoročan angažman na području borbe protiv klimatskih promjena i pristup temeljem životnog ciklusa u određivanju utjecaja na okoliš

 

Zahvaljujući aktivnostima za smanjenje emisije ugljičnog dioksida i smanjenja poslovnih rizika vezanih uz klimatske promjene, Projekt za razotkrivanje ugljika (Carbon Disclosure Project-CDP) je prepoznao Ericsson kao globalnog lidera u korporativnoj akciji protiv klimatskih promjena. CDP je nevladina organizacija koja osigurava jedinstveni globalni sustav za kompanije i gradove, koji uključuje mjerenje, objavu, upravljanje i dijeljenje ključnih informacija o okolišu. 

Ericsson je uvršten na listu kompanija s najboljim performansama Projekta za razotkrivanje ugljika kao jedna od vodećih kompanija na svjetskoj razini kada je u pitanju mjerenje, upravljanje i dijeljenje informacija o utjecaju na okoliš, a tim se informacijama koriste institucionalni ulagači i zainteresirane strane kako bi procijenili i pratili napore kompanija pri smanjenju klimatskih promjena.

Paul Simpson, predsjednik uprave Projekta CDP, komentira: "Emisija stakleničkih plinova na globalnoj razini nastavlja rasti i suočavamo se s velikim financijskim rizicima ako ju ne smanjimo. Poslovna potreba u cilju smanjenja klimatskih promjena nikad nije bila veća i hitnija. Upravo zbog toga želimo čestitati Ericssonu za uvrštenje na listu kompanija s najboljim performansama. Ericsson reagira na zahtjeve tržišta vezano uz odgovornost za okoliš i istovremeno napreduje prema stvaranju održivih gospodarstava."

Elaine Weidman, potpredsjednica Ericssona, direktorica održivosti i društveno odgovornog poslovanja kaže: "Uvrštenje Ericssona na listu kompanija s najboljim performansama Projekta CDP je dodatno priznanje našem dugoročnom radu na području borbe protiv klimatskih promjena i našoj predanosti na pristupu, baziranom na ciklusu vijeka trajanja, koji određuje kako naše poslovanje utječe na okoliš i omogućava nam pronalazak inovativnih putova kako bismo to smanjili i ublažili."

Projekt CDP radi sa 767 institucionalnih investitora, koji imaju imovinu vrijednu 92 bilijuna američkih dolara, kako bi motivirao kompanije na objavu njihovog utjecaja na okoliš i poduzimanja radnji za njihovo smanjenje. CDP objavljuje godišnji Indeks vodećih kompanija po performansama vezanim uz klimatske promjene (The CDP Climate Performance Leadership Index.

 
 
 

Ostalo iz kategorije

Članovi
HR PSOR-a: