(0)1 4836 650
ured@hrpsor.hr

GiO i OSTALE PUBLIKACIJE

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj od početka svog djelovanja objavljuje važne publikacije o pitanjima održivog razvoja. Uz to, HR-PSOR prevodi i prilagođuje svjetske publikacije koje izdaju međunarodne i nevladine organizacije kojima je u cilju sinergija poslovnog svijeta i održivog razvoja. Te publikacije su uvijek dostupne i koriste ih naši članovi, različite građanske udruge te svi dionici usmjereni prema poslovnoj odgovornosti.

GiO

Kroz četrnaest godina izdavanja službenog glasila HR PSORa, Gospodarstvo i održivost, u 60 objavljenih brojeva napisano je više od tisuću članaka, komentara i savjeta o društveno odgovornom poslovanju i održivom razvoju.

Prevedene publikacije

Kako bismo svoje članove informirali o najnovijim svjetskim politikama i smjernicama, dostupni su prijevodi publikacija Svjetskog poslovnog savjeta za održivi razvoj. Menadžerski vodič za Ciljeve održivog razvoja, Menadžerski vodič za ljudska prava, Menadžerski vodič za vodu, Menadžerski vodič za kružno gospodarstvo samo su neki od izdanih prijevoda.

ZBORNICI RADOVA KONFERENCIJE O DOP-u

Nakon svake održane Konferencije o DOP-u, HR PSOR objavljuje sažetke radova, a ubrzo i zbornik radova koji sadrži sve predstavljene radove. Na ovogodišnjoj, 11. Konferenciji o DOP-u radovi su podijeljeni u tri kategorije: Korporativno upravljanje i menadžerski alati za održivi razvoj, Jačanje kapaciteta za održivi razvoj: Mediji, obrazovanje, standardizacija, analiza i Primjeri dobre prakse u ostvarenju ciljeva održivog razvoja.

ARHIVA PUBLIKACIJA

U arhivi publikacija HR PSOR-a možete naći vrijedan izvor informacija o društveno odgovornom poslovanju, održivom razvoju i implementaciji elemenata održivog razvoja u poslovne politike svoje kompanije.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram