(0)1 4836 650
ured@hrpsor.hr

HR PSOR započeo snimanje 7 edukativnih modula

sklopu projekta Worplace Inclusion Champion – WIC kojeg financira Europska komisija HR PSOR započeo sa snimanjem 7 edukativnih modula razvijenih od strane Hrvatske, Slovenske i Rumunjske Povelje o raznolikosti

Glavni rezultat W.I.C. projekta biti će razvoj Sedmo-modularnog treninga za potpisnike povelja o raznolikosti te uspostava Regionalnog sustava mentorstava za raznolikost kojim će se stvoriti sveobuhvatan okvir za učenje i mentorstvo potpisnika povelja te će im se omogućiti da se praktično i strateški bave načelima raznolikosti.

Projekt će razviti mnogostruke aspekte učenja, kao što je razvoj znanja, vještina i stavova potpisnika, njihovo osobno znanje, unaprijedit će organizacijsku kulturu, te znanje kako surađivati s različitim grupama

bookmarkmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram