Dobra praksa

JADRAN

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam najveći je gospodarski subjekt na području Grada Crikvenice. U svojem vlasništvu ima osam hotela, dva kampa i dva naselja te ukupno 1790 smještajnih jedinica. Nakon dugogodišnje agonije započele sredinom 90-ih godina, 2010. godine otvoren je stečajni postupak, koji je u tom trenutku bio najveći stečajni postupak u RH, a zaključen je početkom 2014. godine nakon čega je pokrenut veliki investicijski ciklus te ubrzani razvoj tvrtke koja je kičma gospodarstva Grada Crikvenice sa posebnim naglaskom na povećanje prava radnika, razvoja interne komunikacije, povrata duga bivšim i sadašnjim radnicima te društveno odgovorno poslovanje

 

Jadran d.d. tvrtka je s tradicijom starom 52 godine. Nakon višegodišnjeg poslovanja s gubicima koji su iznosili preko 700 milijuna kuna, blokadi računa od 1997. godine te isplatom smanjene plaće zaposlenicima ili neisplate plaće, 2010. godine otvoren je stečajni postupak. Samo otvaranje stečaja značilo je i prekid radnog odnosa za preko 200 zaposlenih od kojih je 140 nastavilo svoj rad u tvrtki temeljem ugovora na određeno vrijeme. Nakon završetka stečajnog postupka u kojem je tvrtka restrukturirana, uprava tvrtke prišla je pregovorima i zaključivanju novog kolektivnog ugovora iako to nije bila zakonska obveza čime su povećana prava zaposlenih, kontinuirano se ulaže u edukaciju zaposlenika, a dug bivšim i sadašnjim radnicima – vjerovnicima prvog višeg isplatnog reda od 61 milijun kuna, podmiren je dvije i pol godine prije roka. Nakon zaključenja stečajnog postupka izrađen je Strateški poslovni plan Jadrana d.d. za razdoblje od 2016. do 2025. godine koji kroz rast plaća od 3% te konstantna ulaganja u obrazovanje poka - zuje posvećenost tvrtke razvoju ljudskih potencijala. Predviđa se rast prosječnog broja zaposlenih za 19% te ukupna ulaganja u razvoj ljudskih resursa od 5,8 do 8,3 milijuna kuna u razdoblju poslovnog plana. Uprava Jadrana d.d. provela je i savjetovanje o SPPu sa sindikatima, radničkim vijećem, lokalnom i regionalnom samoupravom, ključnim udrugama iz sektora te turističkim zajednicama te je dobivena suglasnost navedenih dionika.

 

Stečajnim planom je, posebno za vjerovnike iz skupine bivših i sadašnjih zaposlenika, predviđena isplata preko 60 milijuna kuna 50% u dionicama, a 50% u novcu kroz 60 mjeseci od okončanja stečajnog postupka dok je za druge vjerovnike predviđena is - plata isključivo u dionicama. Namirenje tražbina radnicima i prvog višeg isplatnog reda dionicama provedeno je odmah po zaključenju stečajnog postupka, dok je 50% u novcu isplaćeno u cijelosti 2 i pol godine prije roka. Također, odmah nakon zaključenja stečajnog postupka uprava je započela pregovore sa sindikatima o kolektivnom ugovoru kojim su podignuta prava zaposlenih. Također novi ugovori su sklopljeni na neodređeno vrijeme te je danas u Jadran d.d. stalno zaposleno preko 140 ljudi. Usporedno sa pokretanjem investicijskog ciklusa u podizanje kategorizacije objekata, pokrenuta je i edukacija zaposlenika koji svake godine prolaze neki oblik edukacije i podizanja razine znanja i vještina. Strateškim planom poslovanja za razdoblje od 2016. do 2025. godine poseban je naglasak stavljen upravo na razvoj ljudskim resursa kroz novo zapošljavanje te značajnog izdvajanja u programe razvoja ljudskih resursa.

 
 
 

Ostalo iz kategorije

Članovi
HR PSOR-a: