(0)1 4836 650
ured@hrpsor.hr

Komunikacija o DOP-u

Europska Komisija je 25. listopada 2011. objavila svoju novu Komunikaciju o društveno odgovornom poslovanju koja se odnosi na razdoblje od 2011. do 2014. godine.  Novim se dokumentom želi ojačati vodeća pozicija EU u poticanju društveno odgovornog poslovanja kroz implementaciju akcijskog plana sa 30-ak prijedloga kojima se dodatno definiraju društveno odgovorne poslovne prakse.

bookmarkmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram