(0)1 4836 650
ured@hrpsor.hr

Lideri uključivosti na radnome mjestu - Rezultati preliminarne studije

Lideri uključivosti na radnome mjestu - Rezultati preliminarne studije 1 - hrpsor Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj

Piše: HR PSOR, Povelja o raznolikosti Hrvatska

Nakon uspješnog lansiranja Povelja o raznolikosti u 2017., Hrvatska, Slovenija i Rumunjska provode udruženu akciju namijenjenu ubrzanju uključivanja i promicanja politika raznolikosti u regiji.

Projekt “Lideri uključivosti na radnome mjestu” (Workplace Inclusion Champion – W.I.C.), kojeg financira Europska komisija, The Rights, Equality and Citizenship Programme (REC), u iduće dvije godine koliko će trajati, okupit će širok raspon dionika i stručnjaka. Glavni rezultat W.I.C. projekta biti će razvoj Sedmo-modularnog treninga za potpisnike Povelja o raznolikosti te uspostava Regionalnog  sustava mentorstava za raznolikost kojim će se stvoriti sveobuhvatan okvir za učenje i mentorstvo potpisnika povelja te će im se omogućiti da se praktično i strateški bave načelima raznolikosti. Projekt će razviti mnogostruke aspekte učenja, kao što je razvoj znanja, vještina i stavova potpisnika, njihovo osobno znanje, unaprijedit će organizacijsku kulturu, te znanje kako surađivati s različitim grupama. Radi što jasnijeg pregleda stanja, ispitan je interes potpisnika Povelja za razvoj novog treninga i sustava mentorstva. Anketa je provedena u periodu od sredine veljače do sredine ožujka o.g., a u Hrvatskoj je sudjelovalo 33 popisnika Povelje. Ukupno je sudjelovalo 94 kompanija koje predstavljaju više od 16 različitih industrija u Hrvatskoj, Sloveniji i Rumunjskoj.

Kratak pregled zaključaka:

 • Većina sudionika je navela da je raznolikost i uključivost (D&I) prioritetno područje poslovanja.
 • Kao primarni cilj provođenja politike D&I sudionici su naveli privlačenje i zadržavanje talenata. Druga dva najvažnija cilja su odgovor na različita očekivanja dionika i jačanje vanjske reputacije. To ukazuje na ključnu ulogu odjela ljudskih resursa u upravljanju raznolikošću.
 • U Hrvatskoj je odjel za DOP/održivi razvoj naveden kao primarni za nadzor i provođenje D&I, dok su u ostale dvije zemlje odgovorni odjeli za ljudske resurse i uprave kompanija.
 • Stvaranje uključivog radnog okruženja glavni je fokus politika D&I. U Hrvatskoj 1 od 8 potpisnika dodatno razlaže temu raznolikosti.
 • Tijekom pandemije većina potpisnika je nastavila s razvojem D&I, no postoji dio potpisnika koji su razvoj D&I ili usporili ili potpuno obustavili.
 • Većina programa D&I koje provode potpisnici fokusirano je na nediskriminaciju, poštivanje zakonskih propisa, prevladavanje nesvjesnih pristranosti i rješavanje specifičnih područja
  raznolikosti.
 • U Hrvatskoj i Rumunjskoj edukacija lidera o tome kako upravljati raznolikim skupinama je na drugom mjestu preferencijalnih tema, dok u Sloveniji za ovu temu ne postoji interes.
 • Na pojedinačnoj razini, glavni ciljevi edukacije o D&I su: edukacija zaposlenika, poticanje pozitivnih stavova o raznolikosti, pomoć zaposlenicima u prevladavanju prepreka vezanih uz raznolikost i pomoć pri razumijevanju utjecaja diskriminacije.
 • Na razini timova, glavni ciljevi edukacije o D&I su: poticanje poštovanja i uvažavanja raznolikosti, promicanje timskog rada kroz aktivnosti uključivanja i podrške.
 • Na razini kompanija, glavni ciljevi edukacije o D&I su: promocija poticajne raznolike klime, razvijanje osobina liderstva i razvijanje politike raznolikosti unutar organizacije.
 •  Većina sudionika podržava kombinirano (mrežno i fizičko) održavanje D&I treninga.
 •  Temeljem prošlih iskustava sudionika ankete, glavne značajke i načini učenja za uspješno provođenje D&I programa su: mentorstvo, podrška za vrijeme i nakon treninga, razmjena najboljih praski, veći doprinos aktivnostima i međusobne rasprave.
bookmarkmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram