(0)1 4836 650
ured@hrpsor.hr

Na poslu želim da me se doživljava profesionalno

Na poslu želim da me se doživljava profesionalno 1 - hrpsor Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj

Prilagodila: Katarina Plećaš

90.09% ispitanika/-ca koji su doživjeli spolno uznemiravanje na radnome mjestu, jesu neželjene seksualne primjedbe te sugestivni i uvredljivi komentari i/ili šale.

Istraživački izvještaj o spolnom uznemiravanju na radnome mjestu u Hrvatskoj autorice Dunje Bonacci Skenderović Istraživanje Dunje Bonacci Skenderović je nastalo u sklopu njenog projekta Frida – projekt protiv spolnog uznemiravanja na radnome mjestu. Frida je rezultat višegodišnjeg proučavanja teme, razgovora s raznim osobama i intenzivnog promišljanja o posljedicama toleriranja spolnog uznemiravanja na radnome mjestu.

Frida je i rezultat želje za uspostavom učinkovitog sustava prevencije i zaštite. Istraživanje je namijenjeno poslodavcima i vlasnicima/-cama tvrtki koje imaju dvadeset i više
zaposlenika. Namijenjeno je njima jer bi se uspostava učinkovitog sustava zaštite dostojanstva radnika/-ca trebala razumijevati ne samo kao usklađivanje sa zakonodavnim okvirom, već kao važan korak u stvaranju pozitivnog, efikasnog i uključivog radnog okružja, kao i pozitivne slike o poslodavcu.

Autorica navodi preporuke za kompanije kako bi pevenirale spolno uznemiravanje na radnoma:

  • rovesti zakonsku obvezu zaštite dostojanstva radnika/-ica kroz interne akte tvrtke, kroz koje će se definirati način utvrđivanja okolnosti
    i činjenica potrebnih za donošenje odluka o pritužbi, kao i mjere sprječavanja nastavka spolnog uznemiravanja, ako i kada se ono utvrdi.
  • Postaviti institut povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika.
  • Provoditi redovite edukacije svih zaposlenika/-ca na temu spolnog uznemiravanja na radnome mjestu.
  • Provoditi redovite edukacije povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika.
  • Sastaviti interne obrasce za prijavu spolnog uznemiravanja na radnome
    mjestu.

Istraživanje je dostupno OVDJE

bookmarkmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram