(0)1 4836 650
ured@hrpsor.hr

Norma za suzbijanje mita ISO 37001

Mito pridonosi siromaštvu, podriva ljudska prava, povećava troškove i smanjuje kvalitetu proizvoda i usluga. Stoga ne čudi da se borba protiv mita nalazi pri vrhu političkih programa mnogih zemalja. Brojne  su  vlade  zaista  mnogo  učinile  u  tom  kontekstu,  ali  svoju  aktivnu  ulogu  moraju  odigrati i organizacije.

Norma ISO 37001 Anti-bribery management systems ima cilj pomoći organizacijama  u  borbi  protiv  mita  uspostavom  kulture  etičnosti,  transparentnosti  i  sukladnosti  sa zakonima. Iako norma ne može jamčiti da mita više neće biti, ona može pomoći organizacijama da uspostave učinkovite mjere za njegovo suzbijanje i sprječavanje. ISO  37001  pomoći  će  organizacijama  da  svojoj  upravi,  ulagačima,  poslovnim  suradnicima, zaposlenicima i drugim dionicima zajamče da poduzimaju učinkovite korake u suzbijanju mita.

Objava norme ISO 37001 predviđena je za kraj 2016. godine.

PRENESENO S: http://www.svijet-kvalitete.com/index.php/normizacija/3181-norma-za-suzbijanje-mita-iso-37001

bookmarkmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram