Konferencije

O konferenciji

 

 

10. KONFERENCIJA O DRUŠTVENO ODGOVORNOM POSLOVANJU 

održat će se 20. i 21. studenog 2018. u Hotelu Esplanade Zagreb

PRIJAVITE SE

 

Deseta konferencija o društveno odgovornom poslovanju najveći je i najvažniji godišnji skup na temu društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj. Tradicionalni je to događaj koji već čitavo desetljeće u Hrvatsku donosi informacije o trendovima u području održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja, regulative iz tog područja te primjera najbolje prakse.

Organizator Konferencije je HR PSOR

Glavni partner Konferencije je Hrvatska gospodarska komora, a suorganizatori su: Udruga stručnjaka z aodrživi razvoj - USOR, Hrvatska udruga banaka, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zgarebu i Hauska i partner.

Ciljevi konferencije su:

 

 • podići svijest o važnosti DOP-a u poslovnom sektoru, tijelima državne vlasti, jedinice lokalne uprave i samouprave, organizacijama civilnog društva, sindikatima te drugim udruženjima
 • razviti mehanizme za razmjenu iskustava, znanja i vještina potrebnih za razvoj DOP-a
 • promovirati uspješne poslovne prakse i posebno pružiti potporu malim i srednjim poduzeća u promicanju DOP-a
 • potaknuti usvajanje kodeksa poslovnog ponašanja te unaprijediti nefinancijsko izvještavanje
 • zagovarati poboljšanje regulatornog okvira u kojem su propisi usklađeni sa standardima EU
 • pokrenuti inicijative vezane uz specifična područja poslovanja (radna okolina, korporativno upravljanje, dobavljački lanac i potrošači, zaštita okoliša, odnosi sa zajednicom).
 • poticati stručno umrežavanje s ciljem razmjene znanja i provedbe europskih standarda u Hrvatskoj i regiji
 • ponuditi platformu za dijalog i razvoj programa DOP-a
 • motivirati i inicirati buduće aktivnosti usmjerene na razvoj DOP-a
 • slaviti najbolje prakse dodjelom nagrade Indeks DOP-a.

 

Održivi razvoj predstavlja najbolji oblik razvoja koji omogućava racionalno korištenje resursa i distribuciju dobara, zadovoljavajući današnje potrebe i one budućih generacija. Poslovne organizacije koriste društveno odgovorno poslovanje kako bi pridonijele održivom razvoju kroz odgovorno ponašanje prema okolišu, uz stvaranje pozitivnog doprinosa društvu. Održivi razvoj dio je politike Europske unije, a DOP način poslovanja na koji EU potiče svoje gospodarstvo. Navedeni modeli poslovanja dugoročno predstavljaju najbolji temelj konkurentnosti i pametnog razvoja kojemu težimo kao društvo.

 

Konferencija otvara mogućnost autorima da prijavljuju i prezentiraju radove na temu društveno odgovornog poslovanja. Time želimo:

 • Potaknuti organizacije i pojedince koji provode dobre prakse da ih objavljuju u obliku koji je prihvaćen u međunarodnoj stručnoj i znanstvenoj zajednici;

 • Potaknuti razvoj istraživanja DOP praksi i oblika primjene održivog razvoja u RH i regiji;

 

 • Obogatiti konferenciju međunarodnim i domaćim istraživanjima i primjerima;

 

 • Omogućiti izdavanje zbornika radova;

 

 • Potaknuti da se održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje razvijaju kao struka.

 

 

Tematska područja za pisanje sažetka

 

Kontakt i uvjeti sudjelovanja

 

Upute za pisanje sažetka

 

Upute za pisanje rada

 

APA standardi za citiranje literature

 
 
 

Ostalo iz kategorije

Članovi
HR PSOR-a: