Publikacije

Priručnik o znakovima na proizvodima i ambalaži

Priručnik o znakovima na proizvodima i ambalaži autorice Dubravke Bačun, tisak i distribucija, 2009.

 

 
 
 

Ostalo iz kategorije

Članovi
HR PSOR-a: