(0)1 4836 650
ured@hrpsor.hr

Radionica o interaktivnom izvještavanju 

Cilj radionice je razmotriti proces izvještavanja i njegovu moguću organizaciju, omogućiti lakšu identifikaciju
materijalnih pitanja, pripremiti sudionike za proces uključivanja dionika u pripremu izvješća te ukazati na
važnost vještine pripovijedanja.
Voditeljice radionice su savjetnice iz tvrtke Hauska & Partner: Andreja Pavlović, Ana Smoljo Josić i Gorana
Pavičić Nišević.

Radionica o interaktivnom izvještavanju o održivosti i društveno odgovornom poslovanju, organizirana u
suradnji Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, Hrvatske gospodarske komore i poduzeća Hauska & Partner,
održana je 10. prosinca u prostorijama HGK. Voditeljice radionice, savjetnice tvrtke
Hauska & Partner,  govorile su o trendovima u izvještavanju, formatima izvještavanja, organizaciji procesa
izvještavanja i projekta pripreme izvještaja te važnosti vještine pripovijedanja. Četverosatna je radionica
izazvala veliki interes i okupila tridesetak predstavnika javnih i privatnih poduzeća, javne uprave i samouprave te
sveučilišta.  
U uvodnom dijelu govorilo o se budućnosti izvještavanja i rezultatima  istraživanja koji pokazuju  da
izvještavanje o održivosti sve više zauzima prostor na internetu, te time osigurava i dobivanje povratne
informacije interesno‐utjecajnih skupina. Bilo je riječi i o prirodi društveno odgovornog poslovanja i važnosti
njegovog uključivanja u poslovnu strategiju organizacije.
Izvještajni proces   
Kad je riječ o  izvještajnom procesu, od prikupljanja podataka do definiranja koraka potrebnih za pripremu
kvalitetnog i zanimljivog izvještaja, najviše zanimanja pobudio je segment određivanja materijalnih pitanja,
postupak koji je u procesu izvještavanja najzahtjevniji i najsloženiji za izvještajne organizacije.  Sudionici su
dobili priliku iskazati svoje mišljenje o ključnim pitanjima svojih organizacija u 2013.godini, a to su za najveći
broj sudionika pitanja zaštite okoliša, korupcije, važnosti zaposlenika. Riječi je bilo i o prepoznavanju i
uključivanju interesno‐utjecajnih skupina u proces izvještavanja, naročito o shvaćanju da one nužno
međusobno komuniciraju te daju svoje mišljenje o ponašanju organizacije.  Razgovaralo se i o načinima
uključivanja i rada s interesno‐utjecajnim skupinama.
Vještina prezentiranja
Posljednji dio radionice predstavio je važnost vještine pripovijedanja, odnosno važnosti vještine pričanja priče o
naporima za postizanje održivosti. Istaknute su korisne informacije o čitanosti izvještaja povezano s načinima i
navikama čitanja sadržaja na internetu, odnosno na ekranu, preporukama za pisanje na webu. Rečeno je  zaštoje pripovijedanje kao tehnika važno kako bi se povećali interes i razumijevanje čitatelja za aktivnosti na postizanju održivosti.   
Po završetku radionice sudionici su aktivno sudjelovali i u razgovoru o tome koliko bi ovakav način izvještavanja
bio koristan organizaciji iz koje dolaze, ali i o samim koristima od izvještavanja i rada na uvođenju načela
održivosti u cjelokupno funkcioniranje njihovih organizacija.   
Zaključak
Ni jedan kvalitetan izvještaj o održivosti ne nastaje preko noći. Kvalitetan izvještaj je jezgrovit, objektivan,
usporediv i sadržajno točan. Kako bismo pomogli organizacijama u pripremi što kvalitetnijih izvještaja, tijekom
radionice posebno smo se bavili pitanjima materijalnosti, sposobnosti organizacija da prepoznaju i uvaže
razumna očekivanja različitih zainteresiranih skupina te formatima i  načinima priprema izvještaja. Također smo
istaknuli da je, zbog rastuće važnosti društvenih mreža, priprema izvještaja u pdf formatu samo jedan od
mogućih načina komuniciranja o naporima organizacije u postizanju održivosti.  

 

bookmarkmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram