LJUDSKA PRAVA

Radionica o poslovnom sektoru i ljudskim pravima, Zagreb 25.10.2016.

Ova serija radionica nastala je kao dio projekta “Filantropija za ljudska prava” kojeg provode GONG, CMS i Documenta u okviru Fonda za organizacije civilnoga društva EGP-a i Kraljevine Norveške čiji je provoditelj u RH Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

 

Radionica o poslovnom sektoru i ljudskim pravima, druga po redu, održana je se 25. listopada 2016. godine na Veleučilištu VERN, Importanne Gallerija, Iblerov trg 10 (II. kat - južni ulaz), Zagreb s početkom u 15 sati.

Radionica „Poslovni sektor i ljudska prava“ namijenjena je poduzećima koja vode računa o društvenoj odgovornosti i održivosti te prate svjetske trendove gdje je u posljednje vrijeme poseban naglasak na aktivnom i sustavnom doprinosu poslovnog sektora zaštiti ljudskih prava. Ova radionica je prilika za upoznavanje sa sadržajem i načinom primjene UN-ovih smjernica o poslovnom sektoru i ljudskim pravima (UNGP) koje su prevedene na hrvatski jezik i dostupne na www.hrpsor.hr te drugih relevantnih alata koji će našim poduzećima pomoći da prepoznaju, povežu i usustave svoje poslovne prakse, posebice u području upravljanja ljudskim resursima i dobavljačkim lancem te odgovore na zahtjeve i očekivanja koji proističu iz međunarodnog okružja (Strategija o DOP-u EU, Direktiva o ne-financijskom izvještavanju, GRI Standardi, Global Compact). Na radionici će biti predstavljen i natječaj za Posebnu nagrada za ljudska prava na koju se poduzeća mogu prijaviti u sklopu natječaja za Indeks DOP-a koji je u tijeku, a izlaganje će održati i stručnjakinje iz Ureda pučke pravobraniteljice te iz SOLIDARNE - zaklade za ljudska prava i solidarnost.

 

PROGRAM
15.00 – 16.30 Primjena Smjernica o poslovnom sektoru i ljudskim pravima (UNGP) i provedba Globalnih ciljeva održivog razvoja (SDG) - Marina Škrabalo i Mirjana Matešić
16.30 – 17.00 Pauza
17.00 – 17.45 Zaštita ljudskih prava: Izazovi i prilike za poslovni sektor u Hrvatskoj - Tena Šimonović Einwalter, zamjenica pučke pravobraniteljice
17.45 – 18.00 Rasprava
18.00 – 18.45 Primjena interaktivnog upitnika o aktivnoj primjeni politike zaštite ljudskih prava - samoprocjena i provjera
18.45 – 19.00 Rasprava i zaključci

O PREDAVAČICAMA:

Marina Škrabalo: upraviteljica je SOLIDARNE, prve privatne zaklade za ljudska prava i solidarnost u Hrvatskoj. Marina Škrabalo dugogodišnja je suradnica HR PSOR-a u području izvještavanja o održivosti te stručnjakinja za pitanja društvenog razvoja, djelovanja civilnog društva i razvoj javnih politika u tim područjima. Članica je Europskog gospodarsko socijalnog odbora gdje predstavlja hrvatske organizacije za zaštitu ljudskih prava i demokratizaciju.

Mirjana Matešić: ravnateljica je Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj od 2004. godine. Bavi se strategijom održivog razvoja kao i njegovom primjenom u gospodarstvu. Pokrenula je glasilo HR PSOR-a Gospodarstvo i održivost, koautorica je obrazovnih modula o održivom razvoju i društveno odgovornom poslovanju (DOP). Koautorica je metodologije Indeks DOP-a za rangiranje poduzeća prema društvenoj odgovornosti. Objavila je niz radova iz područja održivog razvoja te je sudjelovala na većem broju domaćih i stranih konferencija. Doktorirala je na temi održivog razvoja na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ožujku 2012.

Tena Šimonović Einwalter: zamjenica je pučke pravobraniteljice, izabrana u Hrvatskom saboru 2013. Diplomirana pravnica sa položenim pravosudnim ispitom, magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Oxfordu sa specijalizacijom Europsko antidiskriminacijsko pravo i Komparativna ljudska prava, a potom i na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu iz Međunarodnih odnosa te je dobitnica Diplome Međunarodnog instituta za ljudska prava u Strasbourgu. Ima višegodišnje iskustvo na području zaštite i promicanja ljudskih prava, s posebnim naglaskom na suzbijanje diskriminacije, uključujući
devet godina rada unutar institucije pučkog pravobranitelja, nacionalne institucije za ljudska prava. Predstavnica je Republike Hrvatske u Europskoj komisiji protiv rasizma i nesnošljivosti (ECRI) Vijeća Europe te predsjedavajuća Radne skupine ECRI-a za izmjene GPR 2 i 7, koordinatorica je Radne skupine za formiranje europskih politika Europske mreže tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti (EQUINET) te je zamjenska predstavnica Republike Hrvatske u Upravnom odboru Agencije za temeljna prava (FRA) Europske unije.

 
 
 

Ostalo iz kategorije

Članovi
HR PSOR-a: