Dobra praksa

Studija izvodnjivosti vjetroelektrana u Republici Hrvatskoj

Proces liberalizacije elektroenergetskog sektora u Republici Hrvatskoj započet je 2007. godine, što je omogućilo udaljavanje od monopolističkog sustava s državnom regulativom i jačanje konkurencije na tržištu električne energije.

 

Investicije u elektroenergetske objekte za iskorištavanje obnovljivih izvora energije prepuštene su slobodnoj poduzetničkoj inicijativi, a kao jedan od prvih projekata u procesu liberalizacije tržišta, planirana je izgradnja sustava vjetroelektrana (VE) pod nazivom „Malo vitra“. Razvoj i izgradnja vjetroelektrane Malo vitra povjereni su jednom hrvatskom poduzeću, koje je prethodno započelo s nizom aktivnosti na proširenju ponude svojih proizvoda i usluga iz područja obnovljivih izvora energije. Na lokaciji VE Malo vitra planirana je izgradnja 20 vjetroagregata ukupne nazivne snage 20MW, a do sada su u Republici Hrvatskoj, gdje vjetroenergetika tek doživljava svoj razvoj, izgrađene vjetroelektrane ukupne nazivne snage 130MW, te je u sustave ugrađena uglavnom oprema proizvedena u inozemstvu. Ekonomsko-financijska analiza pokazuje da je projekt vjetroelektrane Malo vitra rentabilan. Razdoblje povrata početnog novčanog ulaganja u VE Malo vitra je u 10. godini vijeka Projekta, sadašnja vrijednost novčanih primitaka je u apsolutnom iznosu na razini od 13.540.530,00€. VE Malo vitra će u promatranom razdoblju eksploatacije ostvarivati profitabilnost od 9,61% godišnje, a indeks profitabilnosti iznosi 1,45.

Dobiveni rezultati ukazuju da se materijalna osnova Projekta povećava kada se uzme u obzir cijeli vijek Projekta, te da je ulaganje u VE Malo vitra opravdano i poželjno, odnosno da će poduzeće – investitor na temelju realizacije projekta VE Malo vitra moći redovito servisirati zajam i profitabilno poslovati

 
 
 

Ostalo iz kategorije

Članovi
HR PSOR-a: