Osnovni podaci

Upravno vijeće

Upravno vijeće ima jedanaest članova koje između sebe bira skupština. Član upravnog vijeća je poduzeće, predstavnik člana upravnog vijeća je osoba ovlaštena za zastupanje sukladno ovlastima u poduzeću. Radom upravnog vijeća rukovodi predsjednik upravnog vijeća kojeg članovi između sebe biraju na prvoj sjednici upravnog vijeća nakon izbora njegovog sastava. Mandat upravnog vijeća je dvije godine, a predsjednika upravnog vijeća jedna godina. I članovi i predsjednika upravnog vijeća mogu biti ponovo birani na istu funkciju.

 

Članovi Upravnog vijeća

ČLAN UV-a

PREDSTAVNIK ČLANA UV-a

AquafilCRO

Saša Muminović

DNV

Ranko Režek

Dvokut Ecro

Marta Brkić, predsjednica

Hauska i partner

Daria Mateljak

Ilirija

Goran Ražnjević

INA

Tomislav Thür

Messer Croatia Plin

Robert Mustač, dopredsjednik

PwC

John Gasparac

Schneider Electric

Ivan Paić

SWING informatika

Nenad Stojiljković

Valamar Riviera

Ivana Budin Arhanić, dopredsjednica

 
 
 

Ostalo iz kategorije

Članovi
HR PSOR-a: