Konferencije

Upute za pisanje rada

 

 

10. KONFERENCIJA O DRUŠTVENO ODGOVORNOM POSLOVANJU

20. i 21. studenoga 2018. Zagreb, Hrvatska

 

PRIJAVITE SE

 

UPUTE ZA AUTORE

 

Prijavljeni radovi mogu biti prijavljeni samo za ovu Konferenciju.

Radovi trebaju biti napisani u Microsoft Wordu.    

Radni jezici Konferencije su hrvatski i engleski jezik.

Radovi moraju biti napisani latiničnim pismom.

Radovi pisani na hrvatskom i srodnim jezicima (bosanski, crnogorski, srpski, slovenski) obavezno moraju sadržavat sažetak i na engleskom jeziku.

Radovi pisani na engleskom jeziku ne moraju sadržavati sažetak na hrvatskom jeziku ili na srodnim jezicima.

Radovi trebaju biti lektorirani (bez gramatičkih, pravopisnih i tipografskih grešaka), nelektorirani radovi neće biti prihvaćeni.

               

Upute za pisanje rada

 

 

O 10. konferenciji o društveno odgovornom poslovanju

 

Tematska područja za pisanje sažetka

 

Kontakt i uvjeti sudjelovanja

 

Upute za pisanje sažetka

 

APA standardi za citiranje literature

 
 
 

Ostalo iz kategorije

Članovi
HR PSOR-a: