(0)1 4836 650
ured@hrpsor.hr

ZELENA JAVNA NABAVA

U Hrvatskoj se ove godine priprema niz dokumenata, koji uz efikasan spoj, mogu predstavljati platformu za učinkovito ispunjenje obveza prema EU iz područja zelene javne nabave, energetske učinkovitosti i smanjenja emisija stakleničkih plinova, uz istovremeno jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Naime, zgrade troše 40% ukupne potrošnje energije i uzrokuju 35% emisija CO2. Ulaganjem u dobru pripremu strateških dokumenata kao što su:

  • Niskougljična strategija razvoja Hrvatske,
  • Nacionalni akcijski plan zelene javne nabave,
  • Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti,
  • Zakon o javnoj nabavi,
  • Provedba Direktive EU o energetskoj učinkovitosti zgrada …

... moguće je ostvariti takvu sinergiju koja će kroz proces ispunjavanja preuzetih obaveza osigurati jačanje hrvatskog gospodarstva.

Osim toga, stručni tim EU upravo je u procesu revidiranja kriterija zelene javne nabave za uredske zgrade, pa je sektor graditeljstva vitalno zainteresiran za navedene teme: kako arhitekti koji trebaju steći kompetencije u projektiranju prema novim kriterijima, tako i proizvođači građevinskih materijala, te građevinari koji trebaju steći nova znanja o izgradnji po novim pravilima.

PROGRAM I PRIJAVNICA

VIŠE O 9.  HRVATSKOM FORUMU O ODRŽIVOJ GRADNJI

bookmarkmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram