(0)1 4836 650
ured@hrpsor.hr

Edukacija

Jedna od temeljnih aktivnosti HR PSOR-a je edukacija svojih članova i potpisnika Povelje o raznolikosti o različitim temama povezanim s održivim razvojem i društveno odgovornim poslovanjem. Kroz treninge, radionice i seminare HR PSOR aktivno promovira implementaciju održivog razvoja u poslovne procese organizacije s ciljem podizanja svijesti o potrebi primjene koncepta održivog razvoja u Hrvatskoj.

KAKO UVESTI POLITIKU RAZNOLIKOSTI

Trening o uvođenju politika raznolikosti u organizaciju interaktivan je način da kroz nekoliko grupnih i individualnih vježbi polaznici definiraju trenutnu poziciju po pitanju raznolikosti u svojim organizacija, mogućnost napretka, djelovanje u neiskorištenim dijelovima poslovanja i izrade nacrt poboljšanja stanja.

NEFINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Nefinancijsko izvještavanje postalo je jedno od važnih praksi za mnoge kompanije koje ulažu u postizanje Ciljeva održivog razvoja. Seminar o nefinancijskom izvještavanju pojašnjava Globalne ciljeve održivog razvoja, minimalne zahtjeve Europske direktive za nefinancijsko izvještavanje i pregled GRI Standarda.

SDG MASTERCLASS

Cilj edukacije je potaknuti procese promišljanja utjecaja koje organizacije imaju na Ciljeve održivog razvoja (COR). Definiranje COR-ova na koje organizacije imaju najsnažniji utjecaj kao i oblik tog utjecaja (pozitivan ili negativan) predstavlja osnovu za promjenu ponašanja, redefiniranje procesa ili inovaciju s ciljem pronalaženja boljih, održivih rješenja.

STUDIJSKE POSJETE

Članovi HR PSOR-a sudjeluju u organizaciji studijskih posjeta svojim organizacijama. Tako ostalim članovima iz prve ruke prezentiraju svoj rad, poslovnu usmjerenost prema ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja i društveno odgovorno poslovanje. Ovakve posjete pridonose kvaliteti dijaloga između članica.

HRIO

Radionica o ispunjavanju upitnika za nagradu Hrvatski indeks održivosti održava se kako bi se kompanijama koje odluče sudjelovati u natječaju olakšao proces ispunjavanja upitnika. Kroz sudjelovanje u radionici, sudionicima je olakšano razumijevanje i ispunjavanje upitnika te se omogućuje svim zainteresiranim dionicima puni uvid u sadržaj upitnika HRIO.

TRENING O POSLOVNOM SEKTORU I LJUDSKIM PRAVIMA

Ciljevi treninga su shvatiti što su ljudska prava, kako se ona primjenjuju na poslovanje i koji su njihovi učinci na kompanije (međunarodni standardi, standardi kompanija, prakse). Polaznici uče razumjeti kako se ljudska prava primjenjuju na svakodnevni rad, izraditi nacrt koja su ljudska prava najvažnija za poslovanje njihove kompanije.

HR PSOR nudi in-house specijalizirane radionice, treninge i seminare kreirane prema potrebama članova.

Kontakt
bookmarkmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram