(0)1 4836 650
ured@hrpsor.hr

HŽ Infrastruktura objavila treći izvještaj o održivosti

HŽ Infrastruktura objavila treći izvještaj o održivosti 1 - hrpsor Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj

Piše: Ružica Stanić, Odjel za korporativne komunikacije HŽ Infrastrukture d.o.o

HŽ Infrastruktura, upravitelj željezničke infrastrukture u RH, objavila je svoj treći godišnje izvještaj o održivosti. Kao i dosadašnji, izvještaj za 2019. godinu sastavljen je prema sržnoj opciji smjernica GRI Standarda te uključuje i podatke prema primjenjivim pokazateljima sektorskog dodatka za infrastrukturu i graditeljstvo.

Iako su svi dosadašnji izvještaji o održivosti HŽ Infrastrukture izrađeni prema istoj metodologiji, što ih čini međusobno usporedivima, u svaki izvještaj nastojimo unijeti nešto novo. U izvještaju za 2019. godinu materijalne (ključne) teme povezali smo s pojedinim UN-ovim Ciljevima održivog razvoja prema područjima u kojima HŽ Infrastruktura planira svoj strateški razvoj. Tako pitanja iz gospodarske, regulatorne i financijske domene povezujemo s područjem Cilja 8 (dostojanstven rad i gospodarski rast), 9 (industrija, inovacije i infrastruktura), 11 (održivi gradovi i zajednice) i 12 (odgovorna potrošnja i proizvodnja) jer svojom djelatnošću i kao veliko poduzeće HŽ Infrastruktura utječe na razvoj infrastrukture, održivost gradova i zajednica, osiguranje održivog dobavljačkog lanca te na ukupnu ekonomsku produktivnost. Uz organizacijska pitanja posebno se veže održivost u području cilja 8, a uz društvena ciljevi 8, 11 i 12. U okolišnoj domeni prepoznajemo ulogu HŽ Infrastrukture u osiguranju kapaciteta za ublažavanje klimatskih promjena (cilj 13).

HŽ Infrastruktura objavila treći izvještaj o održivosti 2 - hrpsor Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj

Također, u sklopu Izvještaja o održivosti 2019. izvijestili smo i o provođenju Politike raznolikosti i nediskriminacije koju je HŽ Infrastruktura usvojila prošle godine, a koja je objavljena na našim mrežnim stranicama hzinfra.hr.

Ovogodišnji izvještaj o održivosti u odnosu na prethodne, u većoj mjeri opisuje uključenost HŽ Infrastrukture u zajednicu, primjerice putem edukativno-preventivnih akcija “Vlak je uvijek brži”, potpore lokalnim kulturnim, humanitarnim i drugim udrugama, projektima za promicanje zaštite okoliša te potporama lokalnoj zajednici za bolju informiranost građana.

Izrada izvještaja o održivosti i ove je godine koordinirana iz Odjela za korporativne komunikacije, a u prikupljanju podataka vrlo su angažirano sudjelovali zaposlenici iz svih većih organizacijskih jedinica. U dijelu procesa izrade izvještaja korištene su i usluge vanjskih konzultanata.

Kao i na ostala hrvatska poduzeća, na HŽ Infrastrukturu utjecala je pandemija koronavirusa. Potres koji je u ožujku pogodio Zagreb teško je oštetio upravnu zgradu HŽ Infrastrukture, što je u početku otežalo pristup podacima potrebnima za izradu izvještaja.

Iako je nefinancijsko izvještavanje u Hrvatskoj postalo zakonska obveza 2016. godine, kao i mnoga druga poduzeća primjećujemo da je potrebno još mnogo kako bi se među unutarnjim i vanjskim dionicima osvijestila važnost i uloga nefinancijskog izvještavanja. Naime, potencijal nefinancijskih izvještaja leži u tome da postanu podloga za razvoj i strateške dokumente. U tom smislu predstoji nam daljnje promicanje nefinancijskog izvještavanja u Hrvatskoj.

bookmarkmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram