(0)1 4836 650
ured@hrpsor.hr
DOP je kratica za društveno odgovorno poslovanje koju je lansirao HR PSOR.
O DOP-u govorimo kad neka kompanija, iznad strogo zakonom propisanih obaveza, integrira brigu za okoliš i društvo u sustav donošenja odluka. Time dobri poslovni rezultati prestaju biti jedinim mjerilom za vrednovanje uspješnosti kompanije. Može se reći da je uspješna ona kompanija koja ujednačeno vodi računa o svom ekonomskom, društvenom i okolišnom utjecaju, a DOP predstavlja poslovni model i način upravljanja u kojem se profit ostvaruje na društveno odgovoran način.

Što je Indeks DOP-a?

Indeks DOP-a je metodologija koja omogućuje sveobuhvatan uvid u društveno odgovorne prakse kompanije te njihovu usporedbu u odnosu na rezultate drugih kompanija u Hrvatskoj. Ocjenjuju se aktivnosti u sedam područja, a to su: usmjerenost kompanije na ekonomsku održivost, uključenost društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja u poslovnu strategiju, odgovorne politike i prakse u radnoj okolini, odgovorne politike i prakse upravljanja okolišem, DOP u tržišnim odnosima i društveno odgovorni odnosi sa zajednicom odgovorne politike raznolikosti i zaštite ljudskih prava.

Metodologija

Metodologija za ocjenjivanje odgovornih praksi u poslovanju hrvatskih kompanija, Indeks DOP-a, nastala je po uzoru na slične svjetske metodologije, a u prvom redu na Business in the Community CR Index. Ona definira niz kriterija za ocjenjivanje u sedam osnovnih područja: ekonomska održivost, uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju, radna okolina, zaštita okoliša, tržišni odnosi, odnosi sa zajednicom, odgovorne politike raznolikosti i zaštite ljudskih prava.

NAGRADA INDEKS DOP-a

Indeks DOP-a je ujedno i nagrada koju jednom godišnje u kategoriji malih, srednjih, velikih i javnih kompanija zajednički dodjeljuju HR PSOR i HGK. Kompanije se natječu u četiri kategorije s obzirom na veličinu i tip vlasništva. Kategorije su: male, srednje, velike i javne kompanije, a najboljoj u svakoj kategoriji dodjeljuje se nagrada. Ostale kategorije su one za kompaniju koja je ostvarila najveći napredak u odnosu na rezultate u prethodnoj godini, dok se tri nagrade dodjeljuju za najbolji rezultat postignut u područjima DOP-a: odgovorne politike i prakse upravljanja okolišem, odgovorne politike i prakse u radnoj okolini i društveno odgovorni odnosi sa zajednicom.

ZAŠTO SUDJELOVATI U INDEKSU DOP-a?

Mogućnost sudjelovanja u ocjenjivanju društveno odgovornih praksi imaju sve kompanije koje su u prethodnoj godini pozitivno financijski poslovale u Republici Hrvatskoj. Kompanije koje ispune upitnik dobit će cjelovit uvid u razinu primjene društveno odgovornih praksi u poslovanju i mogućnost za uočavanje područja u kojima mogu unaprijediti svoje prakse. Temeljem rezultata iz upitnika i odluke stručnog povjerenstva najbolje kompanije će biti i nagrađene.

Dobitnici nagrade u 2020. godini

Dobitnici nagrada po kategoriji 2020.

Veličina poduzeća:

U kategoriji Velikih poduzeća: Valamar Riviera d.d.
U kategoriji Srednjih poduzeća: Regeneracija d.o.o.
U kategoriji Malih poduzeća: Hendal d.o.o.
U kategoriji Javnih poduzeća: Hrvatska lutrija d.o.o.

Područje:

Društveno odgovorne politike zaštita prava djece: Privredna banka Zagreb d.d.
Odgovorne politike i prakse u radnoj okolini: Heineken Hrvatska d.o.o.
Odgovorne politike i prakse upravljanja okolišem: Muraplast d.o.o.
Društveno odgovorni odnosi sa zajednicom: dvokut-ecro d.o.o.
Društveno odgovorne politike raznolikosti i zaštite ljudskih prava: AD Plastik d.d.
Nagradu za najveći napredak dodijelila poduzeću: Tabacco d.o.o.(Hrvatski kišobran)

Prijašnji dobitnici nagrada

Preuzmite dokument
bookmarkmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram