(0)1 4836 650
ured@hrpsor.hr

Nefinancijsko izvještavanje

Direktiva 2014/95/EU odnosi se na nefinancijsko izvještavanje, a izglasana je 2015. godine. Kroz godine se uvidjela važnost izvještavanja o politikama vezanih uz klimatske promjene tako su 2019. nadodane smjernice za izvještavanje o informacijama povezanih s klimom. No, najvažniji strateški dokument koji uređuje ovo područje je Program za održivi razvoj 2030. Ujedinjenih naroda koji je sažet u 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja. Obveza doprinosa ostvarenju ovih Ciljeva (COR), a osim na zemlje članice UN-a, postavljena je i na poslovne organizacije.

TKO IZVJEŠTAVA?

U većini zemalja, tako i u Hrvatskoj, izvještaje gospodarstvenika o održivosti je dobrovoljno. Unatoč tome, praksa izvještavanja brzo se širi među velikim međunarodnim kompanijama, posebice u Europi. Kompanije-članice WBCSD-a dužne su izrađivati izvještaje o održivosti. Takva obveza vrijedi i u nekim europskim državama (Francuska, Danska). Europski standard upravljanja okolišem (EMAS) zahtijeva izvještavanje o odnosu prema okolišu.

ZAŠTO IZVJEŠTAVATI?

Izvještaj je pokazatelj svijesti, samosvijesti i odgovornosti kompanije. U svijetu je priznato kao mjerilo njene ukupne vrijednosti. Ono je ulog u komuniciranje s dionicima i u razmjenu znanja i iskustva. To je put prema razumijevanju, priznanju i uvažavanju u javnosti. Kako bi izvještavanje bilo korisno za kompanije i društvo, izvještaji zahtjevaju stalno praćenje stanja što je preduvjet ocjenjivanju, usporedbi i planiranju poboljšanja.

Globalni ciljevi održivog razvoja

UN-ovi ciljevi održivog razvoja Programa za razvoj do 2030. zamijenili su prethodne Milenijske razvojne ciljeve. Obuhvaćaju teme kao što su okolišna pitanja i odgovorno korištenje prirodnih resursa, zatim socijalna pitanja i pitanja ljudskih prava te gospodarski razvoj koji se temelji na resursnoj učinkovitosti i socijalnoj uključivosti. Ovih 17 Ciljeva predstavljaju jasan uvid u budući smjer razvoja kakvim ga vidi UN.

GLOBALNA INICIJATIVA ZA IZVJEŠTAVANJE

Globalna inicijativa za izvještavanje omogućuje kvalitetno i cjelovito izvještavanje o ekonomskim, okolišnim i društvenim učincima poslovanja tvrtki različitih veličina, djelatnosti i lokacija. Iako su Smjernice za izvještavanje izvorno pripremljene za potrebe poslovnog sektora, u pripremanju svojih izvještaja, služe se i javne ustanove i neprofitne organizacije. Službeni jezik na kojem su GRI standardi za izvještavanje je engleski jezik, a HR PSOR ih je preveo na hrvatski jezik.

EU SMJERNICE ZA IZVJEŠTAVANJE

EU Smjernicama nastoji se pomoći trgovačkim društvima da objavljuju visokokvalitetne, relevantne, korisne, usklađene i usporedivije nefinancijske informacije (okolišne, socijalne i povezane s upravljanjem) na način kojim se potiču snažan i održivi rast i zapošljavanje i osigurava transparentnost prema dionicima. Ove neobvezujuće smjernice predlažu se u okviru zahtjeva za izvještavanje propisanih Direktivom. Njima se nastoji pomoći trgovačkim društvima da sastavljaju relevantna, korisna i sažeta nefinancijski izvještaji u skladu sa zahtjevima iz Direktive.

Nefinancijski izvještaji hrvatskih kompanija

Ovdje možete naći popis izvještaja hrvatskih kompanija. Oni mogu služiti kao orijentir vašoj kompaniji za izradu vlastitog izvještaja. Dopunite popis, obavijestite nas o izvještaju vaše kompanije i njenom napretku.
bookmarkmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram