(0)1 4836 650
ured@hrpsor.hr

Nefinancijsko izvještavanje

Direktiva 2014/95/EU odnosi se na nefinancijsko izvještavanje, a izglasana je 2015. godine. Kroz godine se uvidjela važnost izvještavanja o politikama vezanih uz klimatske promjene tako su 2019. nadodane smjernice za izvještavanje o informacijama povezanih s klimom. No, najvažniji strateški dokument koji uređuje ovo područje je Program za održivi razvoj 2030. Ujedinjenih naroda koji je sažet u 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja. Obveza doprinosa ostvarenju ovih Ciljeva (COR), a osim na zemlje članice UN-a, postavljena je i na poslovne organizacije.

TKO IZVJEŠTAVA?

U većini zemalja, tako i u Hrvatskoj, izvještaje gospodarstvenika o održivosti je dobrovoljno. Unatoč tome, praksa izvještavanja brzo se širi među velikim međunarodnim kompanijama, posebice u Europi. Kompanije-članice WBCSD-a dužne su izrađivati izvještaje o održivosti. Takva obveza vrijedi i u nekim europskim državama (Francuska, Danska). Europski standard upravljanja okolišem (EMAS) zahtijeva izvještavanje o odnosu prema okolišu.

ZAŠTO IZVJEŠTAVATI?

Izvještaj je pokazatelj svijesti, samosvijesti i odgovornosti kompanije. U svijetu je priznato kao mjerilo njene ukupne vrijednosti. Ono je ulog u komuniciranje s dionicima i u razmjenu znanja i iskustva. To je put prema razumijevanju, priznanju i uvažavanju u javnosti. Kako bi izvještavanje bilo korisno za kompanije i društvo, izvještaji zahtjevaju stalno praćenje stanja što je preduvjet ocjenjivanju, usporedbi i planiranju poboljšanja.

Globalni ciljevi održivog razvoja

UN-ovi ciljevi održivog razvoja Programa za razvoj do 2030. zamijenili su prethodne Milenijske razvojne ciljeve. Obuhvaćaju teme kao što su okolišna pitanja i odgovorno korištenje prirodnih resursa, zatim socijalna pitanja i pitanja ljudskih prava te gospodarski razvoj koji se temelji na resursnoj učinkovitosti i socijalnoj uključivosti. Ovih 17 Ciljeva predstavljaju jasan uvid u budući smjer razvoja kakvim ga vidi UN.

GLOBALNA INICIJATIVA ZA IZVJEŠTAVANJE

Globalna inicijativa za izvještavanje omogućuje kvalitetno i cjelovito izvještavanje o ekonomskim, okolišnim i društvenim učincima poslovanja tvrtki različitih veličina, djelatnosti i lokacija. Iako su Smjernice za izvještavanje izvorno pripremljene za potrebe poslovnog sektora, u pripremanju svojih izvještaja, služe se i javne ustanove i neprofitne organizacije. Službeni jezik na kojem su GRI G4 Smjernice za izvještavanje objavljene je engleski jezik, a HR PSOR ih je preveo na hrvatski jezik.

EU SMJERNICE ZA IZVJEŠTAVANJE

EU Smjernicama nastoji se pomoći trgovačkim društvima da objavljuju visokokvalitetne, relevantne, korisne, usklađene i usporedivije nefinancijske informacije (okolišne, socijalne i povezane s upravljanjem) na način kojim se potiču snažan i održivi rast i zapošljavanje i osigurava transparentnost prema dionicima. Ove neobvezujuće smjernice predlažu se u okviru zahtjeva za izvještavanje propisanih Direktivom. Njima se nastoji pomoći trgovačkim društvima da sastavljaju relevantna, korisna i sažeta nefinancijski izvještaji u skladu sa zahtjevima iz Direktive.
bookmarkmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram