(0)1 4836 650
ured@hrpsor.hr

HR PSOR

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj
Postanite član

MISIJA

Misija organizacije je jačanje svijesti o održivom razvoju kao temeljnom razvoju Republike Hrvatske, uvođenje održivog razvoja u razvojne strategije, nacionalne, gospodarske i druge.

CILJ

Cilj organizacije je zastupati gospodarske interese u održivom razvoju prema Vladi Republike Hrvatske, podupirati usmjerenja prema održivom razvoju u gospodarskom, političkom, pravnom i društvenom životu i poticati promjene koje će pospješiti prijelaz na održivi razvoj u Hrvatskoj, zastupati gospodarstvo u pitanjima u vezi s održivim razvojem u Hrvatskoj i na međunarodnoj razini

POVIJEST

Napredni gospodarstvenici Hrvatske povezali su se sredinom 90-ih godina u želji za brzim poslijeratnim oporavkom i razvojem gospodarstva u, tada, mladoj i novostvorenoj državi. Ideja održivog razvoja prepoznata je kao najprikladniji obrazac za ostvarenje takvih ciljeva. Uz podršku nevladine organizacije Društvo za unaprjeđenje kvalitete življenja, 1995. godine održan je inicijativni sastanak kompanija kako bi se osnovao HR PSOR. Ohrabreni suradnjom sa Svjetskim poslovnim savjetom za održivi razvoj (WBCSD), 1997. godine i službeno je osnovan Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj.

Tijela, upravljanje i poslovanje

Skupština

Skupštinu organizacije čine svi njeni članovi i ona je najviše upravljačko tijelo te donosi temeljne akte i odluke.

Predsjednik Skupštine: Marinko Došen, AD Plastik

Dopredsjednik: Goran Ražnjević, Ilirija Biograd

Mandat predsjednika i dopredsjednika je dvije godine.

Upravno vijeće

Upravno vijeće ima jedanaest članova koje između sebe bira Skupština. Član Upravnog vijeća je kompanija, a predstavnik člana Upravnog vijeća je osoba ovlaštena za zastupanje sukladno ovlastima u kompaniji.

Radom Upravnog vijeća rukovodi predsjednik kojeg članovi između sebe biraju na prvoj sjednici Upravnog vijeća nakon izbora njegovog sastava. Mandat Upravnog vijeća je dvije godine, a predsjednika jedna godina. Članovi i predsjednik Upravnog vijeća mogu biti ponovo birani na istu funkciju.

VODSTVO SKUPŠTINE

mARINKO DOŠEN

(PREDSJEDNIK)
AD Plastik

GORAN RAŽNJEVIĆ

(DOPREDSJEDNIK)
Ilirija Biograd

ROBERT MUSTAČ

(DOPREDSJEDNIK)
Messer Croatia Plin

SAŠA MUMINOVIĆ

(DOPREDSJEDNIK)
AquafilCRO

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA

Saša Muminović

(DOPREDSJEDNIK)
AquafilCRO

Anđelko Švaljek

(PREDSJEDNIK)
Regeneracija
 Dorotea Pernjak Banić

Dorotea Pernjak Banić

(DOPREDSJEDNICA)
JGL grupa

Julija Škoro

Holcim

Una Radulović Zekić

INA

Ivana Budin ArhaniĆ

Valamar Riviera

Marta Brkić

Dvokut Ecro

John Gasparac

PwC Hrvatska

Nikolaos Migkianis

IKEA

Robert Mustač

Messer Croatia Plin

Nenad Stojiljković

SWING informatika

URED

ČLANOVI UREDA

Ured čine direktorica, voditeljica ureda i voditeljice projekata. Voditeljica ureda je Katarina Plećaš stalna zaposlenica HR PSOR-a od 1998. godine. Ona vodi poslovanje ureda i prva je suradnica direktorici te je voditeljica projekata vezanih za Povelju o raznolikosti. Ured još čine Dijana Varlec i Nikolina Renić, voditeljice projekata.

direktorica

direktora/icu imenuje Upravno vijeće temeljem natječaja na mandat od četiri godine.

Direktor/ica je stručna osoba koja odgovara za rad organizacije, organizira poslovanje te zastupa organizaciju.

Sadašnja direktorica, dr. sc. Mirjana Matešić, obnaša dužnost direktorice u četvrtom mandatu.

NAČIN RADA

U radu Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR) koriste se predlošci i modeli koje zastupa Svjetski PSOR (World Business Council for Sustainable Development) i primjeri dobre prakse ostalih međunarodnih i nacionalnih organizacija poslovnog svijeta koji su prikladni za primjenu u hrvatskom poslovnom svijetu.

EDUKACIJA

Kroz različite forme HR PSOR od samih početaka provodi edukativne aktivnosti u temama bitnim za gospodarstvo. Edukacije se održavaju javno, interno, individualno i grupno- ovisno o temi i formi edukacije.

RAZVOJ

HR PSOR zastupa gospodarstvo u izradi razvojnih dokumenata i propisa u Hrvatskoj, otvara mogućnosti za upoznavanje važnih međunarodnih iskustava i promovira vrjednija dostignuća članova u zemlji i inozemstvu.

ZAGOVARANJe

Pitanja od zajedničkog interesa za sve gospodarstvenike ili pripadnike određene poslovne skupine članovi HR PSOR-a nastoje rješavati usvajanjem dobrih iskustava i predlaganjem poboljšanja koja se prosljeđuju nadležnim institucijama. Pitanja kao što su zakonodavstvo zaštite okoliša (prijedlozi novih propisa i provedba već postojećih), postupanje s otpadom u gospodarskoj praksi, izrada poslovnih izvješća u svezi održivog razvoja, društvenom odgovornošću i zaštitom okoliša, brižljiv odnos prema prirodnim izvorima i energiji u skladu su s UN-ovim Programom za održivi razvoj 2030. i definiranim Ciljevima održivog razvoja.

ČLANOVI

AKTIVNO ČLANSTVO

Član HR PSOR-a određuje stalne predstavnike koji će ga zastupati na upravnoj i izvršnoj razini. Aktivnosti, ciljevi i veličina društva utječu na potrebu uključivanja članova. Pripadnost HR PSOR-u zahtijeva aktivnu potporu članova – sudjelovanje u projektima, doprinos razvoju i vođenju organizacije i zalaganje za ostvarivanje njenih ciljeva.

MEĐUSOBNA SURADNJA

Javno djelovanje HR PSOR-a, stručni skupovi, radionice, prezentacije, objavljivanje informativnih publikacija itd., u pravilu se ostvaruje u suradnji organizacije s jednim članom ili više njih. Član određuje za što će se kroz HR PSOR posebno zalagati, što će ponuditi drugim članovima, a što od njih očekivati. U pravilu se očekuje prepoznatljiv doprinos članova u onim aktivnostima koje su u vezi s njihovom djelatnošću.

TEMELJNE VRIJEDNOSTI ČLANOVA

Doprinos ostvarenju ciljeva održivog razvoja
Podupiranje zajedničkih ciljeva
HR PSOR-a, svojim ugledom i primjerom
Zastupanje stavova HR PSOR-a prema predstavnicima gospodarstva, vlasti i civilnog društva
Sudjelovanje u važnim inicijativama, radu i upravljanju
Razvijanje politika koje pridonose održivim oblicima poslovanja

ZAŠTO POSTATI ČLAN?

Član HR PSOR-a je uspješan gospodarstvenik koji se uz dobre poslovne rezultate ističe i odgovornim odnosom prema okolišu i društvenoj zajednici. Svojim djelovanjem, primjerom i nastupom potvrđuje predanost održivom razvoju. Od člana se očekuje suradnja s drugim članovima, potpora razvoju zajedničke organizacije i aktivan doprinos ostvarenju njenih ciljeva.

ČLANSTVO POTIČE

Članstvo potiče provjeru, usporedbu i natjecanje na području društvene odgovornosti, ekoinovacija i energetske učinkovitosti, uštede prirodnih izvora i energije te smanjenja emisija plinova i otpada, odabira dugoročno održivih razvojnih opcija i djelotvornog upravljanja.

ČLANSTVO DOPRINOSI

Članstvo doprinosi poslovnom i društvenom ugledu kompanije, jačanju reputacije i stvaranju imidža odgovorne kompanije, naprednijoj i pozitivnijoj percepciji kompanije u javnosti i jačoj pregovaračkoj poziciji u pregovorima s javnim sektorom.
bookmarkmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram