(0)1 4836 650
ured@hrpsor.hr

PUBLIKACIJE

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj od početka svog djelovanja objavljuje važne publikacije o pitanjima održivog razvoja. Uz to, HR-PSOR prevodi i prilagođuje svjetske publikacije koje izdaju međunarodne i nevladine organizacije kojima je u cilju sinergija poslovnog svijeta i održivog razvoja. Te publikacije su uvijek dostupne i koriste ih naši članovi, različite građanske udruge te svi dionici usmjereni prema poslovnoj odgovornosti.

Ostale publikacije

Kako bismo svoje članove informirali o najnovijim svjetskim politikama i smjernicama, dostupni su prijevodi publikacija Svjetskog poslovnog savjeta za održivi razvoj. Menadžerski vodič za Ciljeve održivog razvoja, Menadžerski vodič za ljudska prava, Menadžerski vodič za vodu, Menadžerski vodič za kružno gospodarstvo samo su neki od izdanih prijevoda.

Razumijevanje transformacije sustava

Vision 2050 je utvrdio kako dosadašnje poslovanje nije održivo. Uvidjevši da gospodarstvo ne može uspjeti u društvima koja propadaju, istraženo je kako bi mogao izgledati održiv svijet do sredine stoljeća, kako bi moglo doći do ostvarenja takvog svijeta i koja je uloga privatnog sektora da
ta vizija postane stvarnost.
Preuzmi

Europska strategija biološke raznolikosti

„Nedavna pandemija koronavirusa pokazala je potrebu za održivim lancima opskrbe. Ulaganje u zaštitu prirode i obnovu ekosustava bit će presudno za gospodarski oporavak Europe od krize uzrokovanom virusom COVID-19.“
Preuzmi

ZBORNICI RADOVA KONFERENCIJE O DOP-u

Nakon svake održane Konferencije o DOP-u, HR PSOR objavljuje sažetke radova, a ubrzo i zbornik radova koji sadrži sve predstavljene radove. Na ovogodišnjoj, 11. Konferenciji o DOP-u radovi su podijeljeni u tri kategorije: Korporativno upravljanje i menadžerski alati za održivi razvoj, Jačanje kapaciteta za održivi razvoj: Mediji, obrazovanje, standardizacija, analiza i Primjeri dobre prakse u ostvarenju ciljeva održivog razvoja.
bookmarkmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram