(0)1 4836 650
ured@hrpsor.hr

PUBLIKACIJE

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj od početka svog djelovanja objavljuje važne publikacije o pitanjima održivog razvoja. Uz to, HR-PSOR prevodi i prilagođuje svjetske publikacije koje izdaju međunarodne i nevladine organizacije kojima je u cilju sinergija poslovnog svijeta i održivog razvoja. Te publikacije su uvijek dostupne i koriste ih naši članovi, različite građanske udruge te svi dionici usmjereni prema poslovnoj odgovornosti.

Brošura o nefinancijskom izvještavanju

Nefinancijsko izvještavanje razvija se više desetljeća te je od prvotnih promotivnih izvještaja te izvještaja koji su se bavili samo jednim područjem utjecaja, vremenom preraslo u važan alat za procjenu odnosa kompanija prema svojim dionicima kao i ocjenu pristupa korporativnom upravljanju. Sve više izvještavanje se koristi kao alat za sustavno praćenje poslovanja, a time i prepoznavanje prostora za poboljšanje.

Kako bismo članovima HR PSOR-a, a i drugim čitateljima naše stranice, olakšali izradu izvještaja, saželi smo Standarde za izvještavanje Globalne inicijative za izvještavanje, u kratku brošuru o nefinancijskom izvještavanju.
Preuzmi

Examples of solidarity actions among the diversity charters' signatories

From the start of the COVID19 pandemic, organisations and businesses throughout the European Union have been involved in solidarity actions towards their employees as well as towards their communities.
Preuzmi

Leksikon održivog razvoja

Autori: Dubravka Bačun, Mirjana Matešić i Mislav Ante Omazić

Izdavač: Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj

Leksikon je otisnut iz sredstava fondova Europske Unije u sklopu projekta "Razvoj nacionalne mreže za društveno odgovorno poslovanje u Republici Hrvatskoj"
Preuzmi

Razumijevanje transformacije sustava

Vision 2050 je utvrdio kako dosadašnje poslovanje nije održivo. Uvidjevši da gospodarstvo ne može uspjeti u društvima koja propadaju, istraženo je kako bi mogao izgledati održiv svijet do sredine stoljeća, kako bi moglo doći do ostvarenja takvog svijeta i koja je uloga privatnog sektora da
ta vizija postane stvarnost.
Preuzmi

Europska strategija biološke raznolikosti

„Nedavna pandemija koronavirusa pokazala je potrebu za održivim lancima opskrbe. Ulaganje u zaštitu prirode i obnovu ekosustava bit će presudno za gospodarski oporavak Europe od krize uzrokovanom virusom COVID-19.“
Preuzmi
menadžerski vodič za vodu

Menadžerski vodič za vodu

Poslovanje ovisi o vodi. Dijelite je s drugim ljudima, gradovima, drugim poduzećima i prirodom. Neka ta vizija postane stvarnost.
Preuzmi

Menadžerski vodič za ljudska prava

Poduzeća svakodnevno utječu na ljudska prava u svojim međudjelovanjima sa zaposlenicima, dobavljačima, potrošačima, partnerima i zajednicama.
Preuzmi

Menadžerski vodič za kružno gospodarstvo

Kružno gospodarstvo je nov način sagledavanja odnosa između tržišta, potrošača i prirodnih resursa
Preuzmi

Okolišna dozvola

Upoznati javnost i zainteresiranu javnost s pojmom okolišne dozvole, postupkom njene izrade i ishođenja te mogućnostima sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u tom postupku.
Preuzmi

Smjernice o poslovnom sektoru i ljudskim pravima

Ove smjernice prevedene su s engleskog jezika u sklopu projekta “Filantropija za ljudska prava” kojeg provode GONG, CMS i Documenta u okviru Fonda za organizacije
civilnoga društva EGP-a i Kraljevine Norveške čiji je provoditelj u RH Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.
Preuzmi

Menadžerski priručnik za globalne ciljeve održivog razvoja

Upoznajte se s okvirom od 17 ciljeva za rješavanje gorućih društvenih, ekonomskih i ekoloških izazova ususret 2030.
Preuzmi

Jezični priručnik Coca-Cole

Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska nastao jeu okviru projekta Kultura poslovne komunikacije u razdoblju od listopada 2008. do rujna 2011. godine. Prvotno je bio zamiπljen kao praktičan priručnik namijenjen uporabi unutar tvrtke i podizanju razine poslovne komunikacije zaposlenika s kupcima.
Preuzmi

Poslovanje u svijetu vode

Budui da porast broja stanovnika i gospodarski razvoj potiču porast potražnje za svime, prava vrijednost vode postaje sve
očitija svima nama.
Preuzmi

Zbirka studija slučaja društveno odgovornog poslovanja

Preuzmi

Priručnik o znakovima na proizvodima i ambalaži

Preuzmi

Provjeri i naše ostale publikacije!

bookmarkmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram