(0)1 4836 650
ured@hrpsor.hr

Stajalište i suradnja povodom objave prijedloga EU Direktive o nefinancijskom izvještavanju

Nakon gotovo deset godina naprednih inovacija u poslovanju, uključivanju dionika i konzultacijama, Europski parlament i Vijeće došli su do važne točke kada je potrebno unaprijediti transparentnost kao alat za održivo poslovanje europskog poslovnog sektora i konkurentnije i opstojnije Europe.

bookmarkmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram