Članstvo

Što pristupnik treba znati?

Član određuje stalne predstavnike koji će ga zastupati u HR PSOR-u na upravnoj i izvršnoj razini. Aktivnost, zadatak i veličina društva utječu na potrebu uključivanja različitih struktura i službi. Pripadnost HR PSOR-u zahtijeva aktivnu potporu članova - sudjelovanje u zadacima, doprinos razvoju i vođenju ustanove i zalaganje za ostvarivanje njenih ciljeva. Javno djelovanje HR PSOR-a – stručni skupovi, radionice, prezentacije, objavljivanje i dr. u pravilu se ostvaruje u suradnji ustanove s jednim ili više članova. Član određuje za što će se kroz HR PSOR posebno zalagati, što će ponuditi drugim članovima, a što od njih očekivati. U pravilu se očekuje prepoznatljiv doprinos članova u onim aktivnostima koje su u vezi s njihovom djelatnošću.

 

 

Koje su obveze člana?

Uprava / rukovodstvo:

  • podupire ciljeve organizacije i dobar odnos s drugim članovima;
  • sudjeluje u važnim inicijativama, zastupa stavove HR PSOR-a prema visokim predstavnicima gospodarstva, vlasti i civilnog društva;
  • osigurava uvjete za provedbu zadataka člana HR PSOR-a
  • doprinosi povećanju članstva odabranim predstavnicima hrvatskog gospodarstva;
  • sudjeluje u upravljanju zajedničkom organizacijom.

 Odjeli za razvoj, održivi razvoj, sustave upravljanja, inovacije, zaštitu okoliša, održavanje i sl službe marketinga, promidžbe, odnosa s javnošću i komunikacija:

  • obavljaju zadatke člana – izvješća, primjeri društvene odgovornosti, drugi studijski primjeri, primjeri dobre prakse i sl.;
  • sudjeluju u pripremi i provedbi stručnih aktivnosti HR PSOR-a – kao inicijator, organizator i/ili sudionik;
  • obavješćuju javnost o pitanjima održivog razvoja, društvene odgovornosti i odnosa prema okolišu te promiču misiju i postignuća HR PSOR-a.

 

Član je dužan imenovati stalne predstavnike koji će ga zastupati u HR PSOR-u i to: predstavnika uprave i osobu za vezu. Veća proizvodna društva odredila su dvije osobe za vezu - jednu za pitanja zaštite okoliša i drugu za pitanja promidžbe, komunikacija i odnosa s javnošću.

Član je dužan plaćati članarinu za financiranje djelovanja HR PSOR-a. Kategorizacija članstva:

 

Kategorija člana prema broju zaposlenika

Iznos godišnje članarina

Broj glasova u skupštini

 

veliki 1000 <

36000

7

 

veliki 250 - 999

24000

6

 

srednji 100 -249

18000

5

 

srednji 50 - 99

12000

4

 

mali 25 - 49

9000

3

 

mali >24

6000

2

 

Nedobitne organizacije i fizičke osobe

1800

1

Uplaćuje se u četiri tromjesečna obroka i to na početku svakog tromjesečja.

Član je dužan podupirati ustanovu svojim ugledom i primjerom djelujući u okviru ustanove i izvan nje.

 
 
 

Ostalo iz kategorije

Članovi
HR PSOR-a: