Članstvo

Zašto pristupiti HR PSOR-u

Član HR PSOR-a je uspješan gospodarstvenik koji se uz dobre poslovne rezultate ističe i odgovornim odnosom prema okolišu i društvenoj zajednici. Svojim djelovanjem, primjerom i nastupom potvrđuje predanost održivom razvoju. Od njega se očekuje suradnja s drugim članovima, potpora razvoju zajedničke organizacije i aktivan doprinos ostvarenju njenih ciljeva.

 

U članstvo HR PSOR-a se pristupa pisanom namjerom temeljem koje se predstavlja Upravnom vijeću (UV). Pri izboru pristupnika uzimaju se u obzir društveni i gospodarski ugled te pripadnost djelatnosti i/ili geografskom području koje je slabije zastupljeno u članstvu. Tvrtka koja želi zajedno s drugim gospodarstvenicima doprinositi održivom razvoju Hrvatske može zatražiti stupanje u članstvo HR PSOR-a.

Prihvatljivost pristupnika prosuđuje Uvte nakon povoljne ocjene  provodi se izjašnjavanje skupštine članova o pristupu, nakon čega se potpisuje ugovor čime se stiče status člana.

 

Članstvo potiče provjeru, usporedbu i natjecanje na području:

 • društvene odgovornosti;
 • ekodjelotvornosti;
 • uštede prirodnih izvora i energije i smanjenja emisija i otpada;
 • odabira dugoročno održivih razvojnih opcija;
 • djelotvornog upravljanja.
 • Izvor informacija o novim trendovima u društveno odgovornom poslovanju

 

Članstvo otvara mogućnost:

 • pružanja i prijenosa praktičnih iskustava na tragu održivog razvoja;
 • uspješnog i bržeg rješenja zajedničkih problema;
 • zamjetnog doprinosa održivom razvoju, zajednici i unaprjeđenju okoliša;
 • međunarodne afirmacije i suradnje.
 • Razmjena informacija i ideja sa stručnjacima za društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj
 • Sudjelovanje u aktivnostima kao što su Indeks DOP-a i EU nagrada za DOP, te pojavljivanje u publikacijama primjera dobre prakse i promotivnim člancima u glasilu Gospodarstvo i održivost. Osim promocije kompanije, provodi se sustavno obrazovanje i napredak DOP praksi koje stvaraju i korist za samu kompaniju
 • Budući da DOP postaje rastući i dijelom i obvezni način poslovanja koje svaka velika kompanija u EU mora integrirati u svoje poslovanje, suradnjom s HR PSOR-om kompanija se postavlja u poziciju lidera u ovom području te stvara komparativnu prednost u odnosu na konkurenciju

 

Članstvo doprinosi:

 • poslovnom i društvenom ugledu tvrtke.
 • jačanje reputacije i stvaranje imidža odgovornog pdozeća
 • Bolja percepcija poduzeća od strane klijenata
 • Jača pregovaračka pozicija u pregovorima s javnim sektorom

 
 
 

Ostalo iz kategorije

Članovi
HR PSOR-a: