(0)1 4836 650
ured@hrpsor.hr

Lideri uključivosti na radnome mjestu (Workplace Inclusion Champion - WIC)

Informacije o WIC programu:
Program edukativnih modula Lideri uključivosti na radnome mjestu (Workplace Inclusion Champion – WIC) kreiran je u partnerstvu Povelja o raznolikosti Hrvatska, Slovenija i Rumunjska uz potporu Europske komisije/Europske platforme povelja o raznolikosti. Svrha projekta je stvoriti praktični i strateški okvir učenja i mentorstva za potpisnike Povelje u Hrvatskoj, Sloveniji i Rumunjskoj.
Serije edukacija donose alate za dublje razumijevanje u području ravnopravnog uključivanja osoba s invaliditetom, LGBTIQ + zajednice i žena. Dati će vam i uvid u upravljanje dobnom raznolikošću te sve prednosti koje ove skupine zaposlenika donose vašoj organizaciji.
Niz edukacija također nudi znanja i alate za postavljanje i evaluaciju uključivog mentorskog programa, a bavi se i s jednim od najvažnijih aspekata svake kompanije: komunikacijom, s ciljem izgradnje istinski uključive organizacijske kulture.
Pri završetku edukacije imat ćete mogućnost izgraditi vlastiti projekt raznolikosti i uključivosti (D&I) i steći uvid u temu iz holističkog stajališta. Svaki sudionik će dobiti podršku mentora ovisno o vašim potrebama. Mentori će vam pomoći u izradi završnog projektnog rada koji je obavezan.
Edukacija je u obliku kombiniranog učenja, a sastoji se od teorije, vježbi, kvizova i testova koji će vam omogućiti da produbite svoje znanje o D&I kao i vlastitu samospoznaju o tome kako biti istinski uključiv u svakodnevnim interakcijama u svom osobnom i profesionalnom životu.

Struktura edukacije:
Edukacija je pogodna za sve zainteresirane za upravljanje raznolikošću i njezinu implementaciju na svim razinama organizacije; razina srednjeg menadžera/višeg menadžera u odjelima kao što su održivost, raznolikost, ljudski resursi, razvoj ljudi i kulture, komunikacija itd. Također je pogodan za one koji vode timove i sudjeluju u razvoju organizacije.

Niz edukacija sastoji se od kombinacije kratkih video-predavanja, vježbi, kvizova, popisa izvora, teorije, alata. Snimili smo razgovore s direktoricama, različitim zaposlenicima, stručnjacima za D&I i drugima, kako biste dobili najbolje iskustvo učenja, temeljeno na konkretnim praksama i pričama o raznolikosti.

Također, osigurali smo prostor za suradnju u 7 sesija „licem u lice“ (3 sata svaka) kako biste istražili primjere dobre prakse, podijelili i dobili povratne informacije o svom projektnom radu te produbili i razmijenili znanja i iskustva o određenoj temi. Ove sesije se mogu održati u kombiniranom obliku (zoom/u živo)

Pri završetku projektnog rada, svaki će polaznik dobiti certifikat »Workplace Inclusion Champion«
Za dodjelu certifikata »Workplace Inclusion Champion« sudionici su dužni:

1. Pogledati video materijale (cc. 200 minuta), ispuniti kvizove i manje radove modula, čitati izvore;
2. Sudjelovati na minimalno 6 (od 7) sesija „licem u lice“ (3 sata svaka) – *sesije će se organizirati od ožujka do lipnja 2023.;
3. Izraditi WIC Završni projekt (do kraja rujna 2023.);
4. Sudjelovati na minimalno 5 sastanaka s odabranim mentorom, koji će vam pomoći u izgradnji završnog projektnog rada.

Workplace Inclusion Champion edukacija je besplatna za sve članove Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj.

Za prijavu i više informacija o Workplace Inclusion Champion edukaciji: katarina.plecas@hrpsor.hr; nikolina.renic@hrpsor.hr

OPIS SADRŽAJA PO MODULIMA:

MODUL 1: Raznolikost kao ključ za poticanje održivosti

Modul 1 osmišljen je kako bi pružio razumijevanje složenih veza između održivosti i raznolikosti. Podiže kompetencije sudionika kako bi bolje razumjeli kako je održivost povezana s raznolikošću i kako provedba politike raznolikosti u poduzećima može biti ključna u postizanju održivosti. Cilj je pripremiti sudionike da bolje razumiju kako implementacija obje teorije u postupcima poslovnog upravljanja može postići sinergijske rezultate i riješiti probleme koje sama raznolikost znanja o održivosti ne može.

Modul 2 - Mentorstvo za raznolikost i uključivost

U svijetu raznolikosti i uključivosti, mentorstvo je jedna od rijetkih strategija za koju su istraživanja pokazala učinkovitom u poboljšanju zastupljenosti raznolikih zaposlenika u radnoj snazi. Sudionici će steći osnovna znanja, vještine i kompetencije za uspostavljanje, praćenje i evaluaciju uključivog mentorskog programa u organizaciji. Također, trening poboljšava sposobnost potencijalnih mentora da preuzmu ulogu istinski uključivog mentora s konačnim ciljem razvoja uključive organizacijske kulture.

MODUL 3: Poticanje uključivog radnog okruženja kroz komunikaciju

Komunikacija pomaže u stvaranju svijesti, razumijevanja i podrške među zaposlenicima na svim hijerarhijskim razinama, što je neophodno za postizanje cilja uspostavljanja uključive organizacijske kulture. Naučit ćete primjere uključive komunikacije koja potiče sve vaše zaposlenike i dionike da podržavaju vrijednosti uključivosti, jednakosti i različitosti.

MODUL 4: Rodna ravnopravnost

Ovaj je modul osmišljen kako bi pružio razumijevanje ključnih elemenata politike ravnopravnosti spolova u kompanijama, koje su prednosti implementacije rodne ravnopravnosti te koji su alati koji će omogućiti kompaniji da je implementira. Naučiti ćete o primjerima najbolje praske te kako uvođenje rodne ravnopravnosti u poslovanje otvara inovativne mogućnosti.

MODUL 5: Uključivanje osoba s invaliditetom

Ovaj je modul osmišljen kako bi pružio znanje i razumijevanje ključnih elemenata ravnopravne uključivosti osoba s invaliditetom. Cilj je osposobiti menadžere za izradu konkretnih mjera za provedbu strategije jednakih mogućnosti organizacije u području ravnopravnog uključivanja osoba s invaliditetom.

MODUL 6: LGBTIQ+ Raznolikost i uključivost u radnom okruženju

Svi mi igramo ulogu u oblikovanju stavova, izazivanju diskriminacije i razvoju radnog mjesta u kojem se svi cijene i poštuju. Ovaj modul educira sudionike o LGBTIQ+ zajednicama i izazovima s kojima se zaposlenici koji se identificiraju kao LGBTIQ+ mogu suočiti na poslu. Cilj je postaviti temelje za otvorenu komunikaciju i poticati kulturu uključivanja na radnom mjestu gdje se LGBTIQ+ zaposlenici podržavaju, a suradnici su im saveznici.

MODUL 7: Dobna raznolikost kao ključ poslovnog uspjeha

Ovaj je modul osmišljen kako bi pružio razumijevanje ključnih elemenata politike dobne raznolikosti u kompaniji; koje su prednosti primjene politike dobne raznolikosti i koji će alati omogućiti kompaniji da je implementira. Cilj modula je razumjeti kako upravljanje dobnom raznolikošću i poticanje raznodobnih timova može postići inovacije i uspjeh u poslovanju.

Uvodni video o WIC projektu

Tijekom razvijanja W.I.C. projekta, lideri u kompanijama potpisnicima Povelje o raznolikosti u Hrvatskoj, dali su intervjue o primjeni raznolikosti unutar njihovih kompanija.

Što su rekli o raznolikosti

Članice Savjetodavnog Odbora W.I.C. projekta

Karla Alfier

Karla je viša menadžerica za ESG usluge u poslovnom savjetovanju u EY Hrvatska. Kao kvalificirana pravnica, prvenstveno se bavi pitanjima usklađenosti i regulative na različitim projektima za klijente iz privatnog i javnog sektora, s fokusom na održivost. Pomaže klijentima u ispunjavanju relevantnih obveza koje nameće regulatorni okvir održivih financija, posebice onih u financijskom sektoru. Aktivnosti na radu uključuju i sudjelovanje na predavanjima, radionicama i treninzima, a sve u cilju promicanja održivosti. Uz to, s obzirom na njezinu snažnu osobnu sklonost temama o klimatskim promjenama i okolišu, posvećena je pomaganju klijentima u postizanju održivih ciljeva u njihovim svakodnevnim poslovnim operacijama i komuniciranju njihovog napretka i postignutih prekretnica kroz izvještaje o održivosti.

DARIA MATELJAK

Daria Mateljak je izvršna partnerica u konzultantskoj kući Hauska & Partner. U svom bogatom savjetničkom portfelju najviše se bavila poslovnim i komunikacijskim savjetovanjem u problematičnim situacijama te u upravljanju rizicima, pitanjima izgradnje i očuvanja organizacijske reputacije, upravljanju temama tijekom spajanja i akvizicija, restrukturiranja i pokretanja novih poslova, organizacijskom kulturom i procesima. Daria savjetuje kompanije u pitanjima održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja u svim segmentima poslovanja. Vodila je mnogo značajnih projekata za velike korporacije i organizacije, od kojih su neki nagrađeni nacionalnim i međunarodnim nagradama. Daria je ambasadorica Povelje raznolikosti u Hrvatskoj.

SANJA SARNAVKA

Sanja Sarnavka, magistrica komparativne književnosti, već se dvadesetak godina profesionalno bavi aktivizmom za ljudska prava. Iako se bavi svim oblicima diskriminacije i kršenjem ljudskih prava, fokus joj je prvenstveno na rodnoj ravnopravnosti, dok joj poseban interes i stručnost leži u zagovaranju i medijima. Koordinirala je osnivanje Kuće ljudskih prava Zagreb, te 8 godina obnašala dužnost predsjednice Upravnog odbora. Sedamnaest godina obnašala je dužnost predsjednice B.a.B.e. (Budi aktivna. Budi emancipiran.). Bila je članica Savjetodavnog odbora Mreže HRH, članica Savjetodavnog odbora Agencije EU za temeljna prava te članica Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija u Hrvatskoj. Od 2017. angažirana je u Zakladi Solidarna, a zadnje tri godine obnaša dužnost predsjednice Upravnog vijeća. Razvila je, organizirala i sudjelovala u nizu istraživačkih projekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini - opis žena u dnevnim novinama, slika žena u medijima i oglašavanju, Global Media Monitoring Project, hrvatski školski udžbenici itd. autorica nekoliko radova i knjiga o prikazivanju žena u medijima, diskriminaciji u Hrvatskoj, ravnopravnosti spolova te producentica 14 dokumentarnih filmova.

Diana Bekavac

Diana Bekavac, članica je izvršnog odbora i financijska menadžerica u Common Zone, nevladinoj organizaciji najpoznatijoj po Voxfeminae.net neprofitnim medijima i Vox Feminae festivalu koji vode zadnjih 15 godina. Većina njihovog rada bavi se rodnom i LGBTIQA+ ravnopravnosti.
Suosnivačica i direktorica je prodaje u FIERCE WOMEN d.o.o. društvenog poduzeća koje proizvodi The Fierce women, edukativnu, inspirativnu i zabavnu igru koja slavi i promiče žene koje su dale velik doprinos društvu te razvija komplementarne proizvode i obrazovne alate.

Dijana Kesonja

Dijana Kesonja je diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Titulu sveučilišne specijalistice za ljudska prava stekla je na istom fakultetu sa završnom temom "Govor mržnje u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji". Od 2003. godine radila je kao samostalna odvjetnica te je, između ostaloga, zastupala stranke u antidiskriminacijskim postupcima i u područjima zaštite ljudskih prava, u sudskim postupcima pred nacionalnim i Europskim sudom za ljudska prava. Od 2014. godine radi kao savjetnica za pravne poslove i strateško parničenje u instituciji Pučkog pravobranitelja.
Glavni rezultat W.I.C. projekta je razvoj Sedmo-modularne edukacije za potpisnike Povelje o Raznolikosti, uspostava Regionalnog sustava mentorstva za raznolikost te podizanje svijesti o koristi koje primjena politike raznolikosti nosi u praksi. W.I.C. edukacijom se stvara sveobuhvatan okvir za znanja, vještina, stavova i mentorstva te omogućava praktično i strateško upravljanje načelima raznolikosti.
Razmatranje politika raznolikosti i uključivosti na praktičan i interaktivan način, pomoći će polaznicima treninga da sami integriraju praksu raznolikosti, a istovremeno stvarajući čvrsti okvir za međusobnu suradnju i dijeljenje najboljih praski među organizacijama potpisnicama Povelja.

Novosti

10. veljače 2022.
Edukativni program - Workplace Inclusion Champion

Program treninga pod nazivom Workplace Inclusion Champion promoviraju slovenska, hrvatska i rumunjska Povelja o raznolikosti uz potporu Europske komisije. Uvodni […]

Više
18. listopada 2021.
HR PSOR započeo snimanje 7 edukativnih modula

sklopu projekta Worplace Inclusion Champion – WIC kojeg financira Europska komisija HR PSOR započeo sa snimanjem 7 edukativnih modula razvijenih […]

Više
28. lipnja 2021.
Preliminary Report and findings of the ongoing Workplace Inclusion Champion programme

Adapted: Nikolina Renić HR BCSD (Diversity Charter Croatia) alongside leading regional partners from the Šentprima Institute (Diversity Charter Slovenia) and […]

Više
16. travnja 2021.
Lideri uključivosti na radnome mjestu - Rezultati preliminarne studije

Piše: HR PSOR, Povelja o raznolikosti Hrvatska Nakon uspješnog lansiranja Povelja o raznolikosti u 2017., Hrvatska, Slovenija i Rumunjska provode […]

Više
2. veljače 2021.
Povelje o raznolikosti Hrvatske, Slovenije i Rumunjske udružuju snage na razvoju metoda učenja i mentoriranja potpisnica

Nakon uspješnog lansiranja Povelja o raznolikosti u 2017., organizatori povelja Slovenije, Hrvatske i Rumunjske najavljuju udruženu akciju namijenjenu ubrzanju uključivanja […]

Više

Intervjui / Kolumne

29. rujna 2021.
WORKPLACE INCLUSION CHAMPION'S COUNCIL BOARD

The “Workplace Inclusion Champion, WIC” project is an ongoing project being developed by HR BCSD (Diversity Charter Croatia) alongside leading […]

Više
2. lipnja 2021.
Balázs Békeffy, OTP banka CEO

Over the past year we introduced numerous new initiatives which were not only dedicated to D&I topics, but they integrated […]

Više
31. svibnja 2021.
Arthur Vašarević, Director, Schneider Electric for Croatia, Slovenia and Bosnia & Herzegovina

Twenty years ago, the leadership of the Schneider Electric team was predominantly male. Gender imbalance in a male-dominated industry was […]

Više
28. svibnja 2021.
Diana Kobas Dešković, CEO, Spona code

Numerous analyses demonstrate the benefits of gender-based diversity in organisations ranging from better employee engagement to healthier workplaces and superior […]

Više
26. svibnja 2021.
Tihomir Premužak, CEO, Vetropack Straža

We are mainly focused on gender, age and organisational function issues, but being focused on only a few aspects inevitably […]

Više
21. svibnja 2021.
Raznolikost za vrijeme COVID-19

Povodom Europskog mjeseca raznolikosti, 19. svibnja održan je međunarodni virtualni događaj Raznolikosti za vrijeme COVID-19 Događaj su organizirale Hrvatska i […]

Više
21. svibnja 2021.
Jiří Dvorjančanský, Member of the Board and General Manager, A1 Hrvatska

  The highest priority in our company in terms of diversity is to provide equal opportunities for career development for […]

Više
19. svibnja 2021.
Ivan Bartulović, Member of the Board, and Chief Human Resources Office, Hrvatski Telekom

Having a diverse team encourages creativity and innovation and allows us to learn from each other every day, and there […]

Više
18. svibnja 2021.
Ruža Tomić Fontana, General Manager, Coca-Cola HBC for Croatia, Bosnia-Herzegovina and Slovenia

The biggest challenge is eliminating stereotypes and prejudice, which are sometimes deeply ingrained in our society and culture. By educating, […]

Više
18. svibnja 2021.
Ivana Budin Arhanić, Vice President of Business Development and Corporate Affairs, Valamar Riviera

At Valamar, we aim to ensure that all employees have the opportunity to contribute, advance and build a career regardless […]

Više

Projekt podržavaju

bookmarkmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram